Torsösnipans Vänner

Torsösnipans vänner bildades 2016, med syfte och mål att bevara en hantverkstradition som genom historien varit en livsnödvändig kunskap i vår skärgård: byggandet och vården av allmogebåten Torsösnipan.

Verksamheten bedrivs i f.d. Rune Hessles båtbyggeri i Brommösund.