Upplev Torsö till fots!

Laxhall-Sandbäcken ca 10km (södra Torsö)

Start från Laxhall söderut mot Hattarevik ca 4 km, utmed leden finns fina klippor att bada ifrån.
Leden går på stig i kuperad terräng. I Hattarevik finns en fin badplats med både klippor och sandstrand.

Här kan du välja att gå tillbaka till Laxhall via Tjäderåsens
stiftsreservat. Leden går då mest på väg genom riktig storskog och
det är 5 km tillbaka till Laxhall.

Från Hattarevik går leden mot Skräddaretorp med långgrund
badstrand och vidare strandnära till Sandbäckens Hembygdsgård,
längd ca 5 km. Vid Sandbäcken finns en slinga på ca 3 km och en
sagostig för de yngre vandrarna. Du kan också titta på en äkta
Torsösnipa eller ta dig upp på Getaryggen med en storslagen utsikt
över Vänern.

 

Karta: Laxhall–Sandbäcken
Vandringsleder
på södra Torsö

Sandvik – Laxhall – Hattarevik (norra Torsö)

Leden startar vid Sandviks badplats på norra Fågelö.
Du kan välja mellan följande alternativ:
1. Sandvik- Ängsvik – Ängstorp – Sandvik.
En slinga på ca 3 km som börjar med stig 1 km och fortsätter på skogsväg resten av leden.

2. Sandvik – Sivassen – Nordvik – Plankevik – Tallgranen – Ängstorp – Sandvik.
De första 5 km i strandnära, tuffare terräng, mest på stigar. Vid Plankevik finns badmöjligheter.
Tallegranen är ett stiftsreservat med en märklig tall, hela sträckan är ca 8 km lång.

3. Följ alternativ 2 till Plankevik, därifrån är det mest skogsvägar och lite större vägar till Laxhall.
Du går via Jordkulan – Brommösund –Djupbroliden till Laxhall. Total längd ca 11 km.

4. Vid Djupbroliden kan du gå via Risa (Fågelö skola) – Tallegranen – Ängstorp – Sandvik, en sträcka på 15 km.
Hela sträckan från Sandvik via Laxhall och Hattarevik tillbaka till
Sandvik är ca 25 km lång.
Flera alternativa leder finns markerade.

Karta: Sandbäcken–Laxhall–Hattarevik
Vandringsleder
på norra Torsö

Följ med på en liten vandring med presentation av Lars Ålstam.

Se filmen här

OBS! All eldning och grillning är förbjuden längs lederna. Iordningställda grillplatser får användas med stor försiktighet. Ta med skräpet hem! OBS!