Torsö Skärgårdsskola

Skola f-6, fritidshem och förskola

Mitt på Torsö ligger skolan som består av grundskola F-6, fritids och förskola. Torsö skärgårdsskolas ekonomiska förening är huvudman, vilket innebär att skolan är en icke vinstdrivande friskola. Vi eftersträvar att inte skilja oss så mycket från den kommunala skolan och följer därför kommunens läsårstider, fritids- och förskoletaxor m.m. Självklart utgår vi från gällande läroplaner och styrdokument.
Vi är den lilla enheten med de stora möjligheterna!

På Torsö Skärgårdsskola får barnen nära vuxenkontakt där vi bygger trygghet och trivsel. Det finns en tydlig röd tråd från förskolan upp till åk 6. Alla barn är trygga med äldre och yngre kamrater. Vi har ett nära samarbete mellan våra olika verksamheter.

Våra kärnvärden är: trygghet, lösningsinriktad pedagogik, hållbar utveckling och små elev- och barngrupper.

Vi arbetar i alla åldrar med skärgårdskunskap och grön flagg som är ett naturligt återkommande inslag i verksamheterna. I och med det arbetar vi mycket åldersöverskridande, tematiskt och utomhus.
Rektor för både skola och förskola finns i stort sett dagligen på plats i verksamheten.

Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.torsoskola.se

Kontaktuppgifter:
Rektor: Annie Jonzon rektor@torsoskola.se 070-233 88 23
Förskolan: 070-236 99 23
Fritids/skola: 070- 233 13 84

info@torsoskola.se