Hulan

Vid Tranvik på norra delen av Torsö finns Torsös äldsta bevarade byggnad – Hulan. Detta lilla torp från 1600-talet har på ett mycket fint sätt rustats upp av Torsö Hembygdsförening. Inredningen är tidstypisk och i ladugården finns en mängd gamla verktyg och redskap. Att ta sig till Hulan kan vara besvärligt om man är rörelsehindrad eftersom man måste gå på en lite ojämn stig genom skogen (ca 100 m) för att komma dit.

Torsö Kyrka

Torsö kyrka är en Carl-Johan kyrka uppförd i sten år 1838. På samma plats stod tidigare en medeltida stenkyrka, benämnd Wisala kyrka, från 1100- eller 1200-talet.

Läs mer

Fågelö kapell

Kapellet fungerar som en sommarkyrka, då man under semesterperioden erbjuder rikliga tillfällen till musik i sommarkvällen. Det nuvarande Fågelö kapell uppfördes i trä med torn år 1882 på Fågelö gårds mark vid Fågelöviken.

Läs mer