Fågelö kapell – mitt i hästhagar och sädesfält

Kapellet fungerar mest som en sommarkyrka, då man under semesterperioden erbjuder rikliga tillfällen till ”Musik i sommarkvällen”. Det nuvarande Fågelö kapell uppfördes i trä med torn år 1882 på Fågelö gårds mark vid Fågelöviken. Kapellet rymmer ca 90 personer och är bokningsbart för dop och vigsel perioden  1 maj – 30 september. 

Öppett alla dagar 1 maj – 31 augusti kl 8-20. 
Information & bokning: Församlingsexpeditionen
0501-39 05 00

mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se
Läs mer om kapellet HÄR

Hulan

Vid Tranvik på norra delen av ön finns Torsös äldsta bevarade byggnad – Hulan. Detta lilla torp från 1600-talet har på ett varsamt och fint sätt rustats upp av Torsö Hembygdsförening. Inredningen är tidstypisk och i ladugården finns en mängd gamla verktyg och redskap. Att ta sig till Hulan kan vara besvärligt om man är rörelsehindrad eftersom man måste gå på en lite ojämn stig genom skogen (ca 100 m) för att komma dit.

Läs mer HÄR

Gravfältet i Nolby

Mitt i åkern i sluttningen ner mot det som en gång var sundet mellan Fågelö och Torsö ligger detta gravfält från järnåldern (500 f.Kr – omkring tiden för Kristi födelse).
Läs mer HÄR

Torsö Kyrka 

Torsö kyrka är en Carl-Johan kyrka uppförd i sten år 1838. På samma plats stod tidigare en medeltida stenkyrka, benämnd Wisala kyrka, från 1100- eller 1200-talet. Kyrkan rymmer ca 200 personer.
Läs mer om kyrkan HÄR

Öppet alla dagar 1 maj – 31 augusti kl. 8-20.
Information & bokning: Församlingsexpeditionen
0501-39 05 00 
mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se

Kung Inges hög

Längst in i viken vid Boda gård finns denna stora stenkummel, en ej jordblandad stenhög, ett ca 3000 år gammalt minnesmärke (från bronsåldern 1600 till 600 f.Kr.) Det är ca 10 meter i diameter och kan ha varit ca 4 meter högt. Förmodligen är det en bronsåldershövdings gravhög. 
Läs mer HÄR