Bilden är från omkring 1920 när Torsöbåten har anlänt till Skeberga brygga. Hästar och vagnar står redo för att hämta både folk och gods.

Sjöfarten har haft en stor betydelse för Torsö.
Här skutan ”Lennart” som 1929 seglade till Island för att fiska sill.

En av öns handelsbodar, Nolby handel från mitten av 1900-talet.

Torsö och Fågelö har en lång och spännande historia!

På hemsidan www.torsohistoria.se har vi samlat historier, bilder, kartor och berättelser om torp, gårdar och människor på Torsö och Fågelö.
De främsta källorna har varit: Torsö Hembygdsförenings arkiv och Torpinventeringsgrupp, Husförhörslängderna i Torsö Kyrkoarkiv, Lantmäteriets historiska kartor, forskning av John Gustavsson och Nils Forssell, Kjell Fristedts målningar och egen forskning.
Webbredaktör: Pia Rosén
pia@pinglabo.se

 

Vet du om att det finns ett arkiv för hela ön i Bygdegårdens källare?

Här finns hela öns historia bevarad genom olika föreningar och företag som tex. Torsö Hembygdsförening, Torsö Bygdegårds- & idrottsförening (TBIF), Fiberföreningen, olika vägföreningar mfl.

Just nu pågår ett stort och intensivt arbete med att kategorisera och digitalisera allt material så att det så småningom skall vara sökbart i ett datoriserat register.

Nu vill vi uppmana er att tänka efter om ni i er förening/företag har material som ni vill ska arkiveras så att eftervärlden får veta vad som hänt här på ön. Det kan vara fotografier, programblad, affischer, tidningsurklipp m.m. Vi som lever och verkar här idag blir redan i morgon dåtid – vi skapar historia!

Här nedanför finner du instruktion om hur man lämnar in material, leveranskvitto och en handlledning om arkivering.

För frågor om arkivet hänvisas till pia@pinglabo.se eller ingemar@carlstrom.eu

Instruktion till den som lämnar in material till Torsö Bygdearkiv, utgåva 2023-05-12

Leveranskvitto Torsö Bygdearkiv 2022-12-13

Arkivering – en handledning för hembygdsföreningar 2019 – utskrift

R 34 första bilen på Torsö,
mitten av 1920-talet.
Ägare Carl Ludvig Florén,
här med hustru Emma
och dottern Margit i baksätet.