R 34 första bilen på Torsö, mitten av 1920-talet.
Ägare Carl Ludvig Florén, här med hustru Emma och dottern Margit i baksätet.

Vet du om att det finns ett arkiv för hela ön i Bygdegårdens källare?

Här finns hela öns historia bevarad genom olika föreningar och företag som tex. Torsö Hembygdsförening, Torsö Bygdegårds- & idrottsförening (TBIF), Fiberföreningen, olika vägföreningar mfl.

Just nu pågår ett stort och intensivt arbete med att kategorisera och digitalisera allt material så att det så småningom skall vara sökbart i ett datoriserat register.

Nu vill jag uppmana er att tänka efter om ni i er förening/företag har material som ni vill ska arkiveras så att eftervärlden får veta vad som hänt här på ön. Det kan vara fotografier, programblad, affischer, tidningsurklipp m.m. Vi som lever och verkar här idag blir redan i morgon dåtid – vi skapar historia!

Arkivgruppen som arbetar med detta träffas regelbundet under ledning av Benny Jansson. För frågor om arkivet hänvisas till pia@pinglabo.se eller ingemar@carlstrom.eu

För den som är intresserad av gamla ödetorp, boplatser, gårdar och byar på ön finns mycket information på www.torsohistoria.se (klickbar länk)
Här pågår arbetet med att presentera mycket av det material som finns i Hembygdsförenings arkiv, kartor och berättelser samt även ny forskning.