Torsögården

Torsögården drivs av den ideella föreningen Forum Torsögården. Föreningen verkar för ett utökat kulturutbud på Torsö genom att arrangera musik- och kulturevenemang av skilda slag, hålla ett mindre bibliotek och bidra till en ökad besöksfrekvens på Torsö genom rums- och lokaluthyrning i sin fastighet.

Läs mer HÄR