Välkommen in!

Söndag 3/12 kl 18.00
Adventsgudstjänst med Lavidakören i Torsö kyrka.
 
Söndag 10/12 kl. 18
Julmusik med Torsö Vokalensemble i Torsö kyrka.
 
Onsdag 20/12 kl 19.00
Grantändningsgudstjänst, kören Nova Cantica, solister och instrumentalister
i Torsö kyrka.
 
Julafton 24/12 kl 11.00
Krubbgudstjänst i Torsö kyrka.
 
Juldagen 25/12 kl 07.00
Julotta i Fågelö kapell.