Prästlönetillgångar i Skara Stift

Kyrkan har ägt mark sedan medeltiden i Sverige – kyrkor, begravningsplatser, jord och skog. Skara stifts marker omfattar omkring 25 000 hektar produktiv skogsmark och 10 000 hektar jordbruksmark. Av denna mark ligger cirka 2300 hektar här på Torsö. Marken används numera inte endast till jord- och skogsbruk utan vi vill även göra det möjligt för fler människor att få uppleva naturen genom till exempel vandringsleder och cykelleder.

https://www.svenskakyrkan.se/skarastift/jord-skog-och-fonder